You are here

KÜHNE PERSONELİ EN BÜYÜK SERMAYEMİZ

KÜHNE PERSONELİ

EN BÜYÜK SERMAYEMİZ

Çalışanların Takdiri ve Gelişimi

Kühne çalışanlarını uzmanlık alanlarında desteklemek ve teşvik etmek bizim için önemli, çünkü Kühne’yi başarılı bir şirket haline getiren en önemli faktörün tüm çalışanların bireysel katkıları olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, düzenli personel gelişim mülakatlarıyla müdürler ile çalışanlar arasında profesyonel diyalog kurulmasına yönelik bir çerçeve sunuyoruz. Gerçekleştirilecek hedefleri ve uygulanacak öncelikleri şirketin ve ilgili iş biriminin stratejilerini esas alarak tanımlıyoruz. Hem belli bir işe (örneğin bilgi teknolojileri eğitimi) hem de ilgili ekip üyesine (örneğin yönetim eğitimi) göre belirlenen ek eğitimlerin amacı, personeli desteklemek ve şirket içindeki know-how’ı kademeli olarak yaymak. Çalışanlarımızın performansı dikkat ve takdiri hak ediyor. Her yıl, Büyüme ve Yenilik, Çalışan ve Şirket Kültürü ve Maliyet Uygunluğu ve Süreç Optimizasyonu alanlarında yapılan önemli katkılar için, çalışanlara bireysel olarak veya takım halinde “Kühne Champion” ödülleri veriliyor. Kategoriler, aday gösterilen tüm çalışma arkadaşlarımız arasından bir “Kühne Champion” seçmek için geniş bir küme sunuyor. Hangi pozisyonda olursa olsun tüm çalışanlar “Kühne Champion” seçilebiliyor. Ayrıca, her yıl, başarılarıyla öne çıkan bir çalışana Kühne Gelişim Ödülü veriliyor. Bu ödül, eğitim sürecinde olup olmadıklarına veya şirkete katkılarından dolayı burs yoluyla destek alıp almadıklarına bakılmaksızın, genç ve istekli yetenekleri takdir etmek için kullandığımız bir sembol.

Sağlık & Önleme

Tüm çalışanlarımızın sağlığını önemsediğimiz için, kendilerini sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri konusunda teşvik etmek istiyoruz. Bu nedenle yılda iki kez Hamburg’daki ofisimizde bir sağlık günü düzenliyoruz. Bu organizasyon, çalışanlarımıza sağlık sorunları ve hem işyerinde, hem de boş zamanlarında sağlıklı bir yaşam tarzı konusunda bilgilenme ve spor aktiviteleri ve rahatlatıcı egzersizler deneme fırsatı veriyor. Bunların yanı sıra, etkinliklere katılan uzmanlar, ofiste ve evde sağlıklı yaşama yönelik kişisel danışma seansları veya genel katılımlı dersler düzenliyor. Bu etkinliklerin amacı, çalışanları sürdürülebilir, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeye motive etmek. İş güvenliği, başta üretim tesislerimiz olmak üzere tüm tesis ve ofislerimizde en büyük önceliği verdiğimiz konu. İş güvenliği konusunda özel eğitim almış profesyoneller, şirketimizin ilgili kanunlara uyumunu, mevcut sağlık ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında düzenli olarak kontrol ediyor. Ayrıca, çalışanlarımız için, iş yerinde kazaların önlenmesine yönelik olarak düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitim seansları düzenliyoruz.