You are here

ÇEVRE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

ÇEVRE

BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

RESPECT FOR MOTHER NATURE

Enerji Verimliliği

Carl Kühne KG (GmbH & Co.) kaynakların bilinçli ve doğaya saygılı bir şekilde değerlendirilmesi konusunda yıllardır istikrarlı bir tutum sergiliyor. Büyük önem arz eden bu konudaki hassasiyetimizden dolayı, çevrenin korunması, şirket faaliyetimizin ayrılmaz bir parçası. Enerji verimliliğini arttırmaya, emisyonları azaltmaya ve kaynakları korumaya odaklanmamız bu hassasiyetimize dayanıyor.

Karbon emisyonu ve nakliyat

Hedefimizi Almanya’nın enerji ve iklim politikası kapsamında yer alan temel amaçlara uygun olarak belirledik: sera gazı emisyonunu 2020’ye kadar 1990’daki düzeye kıyasla %40 azaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, 2020’ye kadar, 2008’e kıyasla %20 daha az petrol ve gaz tüketmek ve %10 daha az elektrik harcamak da hedeflerimiz arasında. Bu veriler, petrol ve gaz tüketimimizi her yıl %2 azaltmayı ve elektrik tüketimimizi her yıl %1 azaltmayı hedeflediğimizi gösteriyor. 2015’te enerji yönetim sistemimize DIN ISO 50001 sertifikası verildi. Yakın geçmişte gerçekleştirdiğimiz bir proje kapsamında pompa sistemlerimizi optimize ettik ve daha verimli pompalara geçtik. Bu sayede yılda 35.000 kW-saat elektrik tasarrufu yapabileceğiz. Bu miktar 17 17 ton karbondioksite denk geliyor. Continental Foods firmasıyla sahada gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle tasarruf miktarımız daha da artıyor. Bu işbirliği sonucunda seyahat edilen mesafeyi 700.000 km azaltan bir sinerji oluşturduk. Sonuç olarak karbon emisyonumuz 90 t azaldı. Sadece bu tedbirlerle, Carl Kühne KG (GmbH & Co.) olarak yaklaşık 1.300 ton karbondioksit tasarrufu sağladık. Örnek vererek karşılaştırırsak, bu miktar yaklaşık 2,7 milyon kW-saate denk geliyor, yani dört kişilik 600 ailenin yıllık ortalama enerji tüketimine eşit.