İLETİŞİM

Yasal Uyarılar
Veri korumaya ilişkin açıklamalar

Web sitemizin kullanıcılarını, tüm kişisel verilerin bakımı ve tüm bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için aldığımız uygun güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Verilerin işlenmesi

Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla, web sitemize erişiminizde aşağıdaki erişim verileri bir günlük dosyasına kaydedilir:

* IP adresi,

* Erişim tarihi ve saati,

* Çağırılan dosyanın adı,

* Erişim durumu (OK, kısmi içerik, belge bulunamadı vb.),

* Erişimin gerçekleştiği sayfa,

* En üst düzey alan (*.de, *.fr, *.com vb.),

* Kullanılan web tarayıcısı,

* kullanılan işletim sistemi,

Bu veriler, yetkisiz erişimden korunur ve üçüncü taraflara verilmez. Kişisel değerlendirme yapılmaz. Carl Kühne KG, verileri yalnızca anonim olarak ve istatistiksel amaçlarla değerlendirir; örneğin, hangi gün kaç kez erişim yapıldığını tespit etmek gibi. Kullanıcı tarafından açık bir şekilde ve bilinçli olarak sunulmadıkça, Carl Kühne KG kişisel verilerinizi web sitemizde hiçbir şekilde kullanmaz.

Üçüncü tarafların web sitelerine bağlantılar

Kullanıcı dostu yaklaşımı nedeniyle, Carl Kühne KG web sitesinde söz konusu websitelerinin bağlantılarını sunar. Web sitesinde belirli bağlantıların etkinleştirilmesi belirli koşullarda ilgili sayfalardan ayrılınmasına ve kullanıcının üçüncü bir tarafın dış, "yabancı" web sitesine yönlendirilmesine neden olur. Üçüncü tarafların bu tür web siteleri tamamıyla Carl Kühne KG'nin etkisi dışındadır, bu nedenle bunların içeriklerinin doğruluğu, eksiksizliği ve yasallığı ile bu tür sitelerde yer alan ürünler ve hizmetlerin tümü için hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmez.

Yabancı bir web sitesinden web sitemize bağlantı oluşturulması için Carl Kühne KG'nin önceden yazılı onayı alınması gerekir.

Veri güvenliği

Elektronik irtibat ya da iletişim durumunda kullanıcının verileri her zaman herkesin erişebileceği açık bir ağ üzerinden aktarılır. Ayrıca, gönderen ve alıcı aynı ülkede bulunuyorsa bile bu veriler ulusal sınırları aşarak yayılabilir. Veri paketleri şifrelenip tek tek aktarılırsa, bu durumda gönderen ve alıcı bilgileri şifreli kalmaya devam eder. Bu şekilde gönderilen verilerin üçüncü taraflarca görüleceği ve Carl Kühne KG ile kurulan irtibatın geri doğru izlenebileceği ihtimali yok sayılamaz.

E-posta aracılığıyla gerçekleştirilen iletişimlerin gizliliği sisteme bağlıdır ve garanti edilmez. Carl Kühne KG, bu nedenle bu konuda ticari faaliyetler ya da işlemlere yönelik hiçbir görev üstlenmez.

Kişisel veriler Carl Kühne KG içinde korunan bir ortamda (örneğin güvenlik duvarları aracılığıyla) aktarılır ve kaydedilir. Carl Kühne KG, üçüncü tarafların kişisel verilere erişmemesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır. Hizmetleri Carl Kühne KG adına kullanıcılara sunan ortaklar yukarıdaki üçüncü tarafların haricindedir. Carl Kühne KG, ortağın eşdeğer bir gizlilik ve güvenlik politikasına uymasını sağlar.

Carl Kühne KG, yalnızca kanunların ya da zorunlu diğer hükümlerin gerektirdiği durumlarda bu tür kişisel verileri ifşa eder. Carl Kühne KG veri koruma düzenlemelerini de dikkate alır.